(22) 774 08 88 | napisz do nas
 
   
CELIMPEX Sp. z o.o.  

Magazyny i hale - Nowy Dwór Mazowiecki

   
Strona główna O nas
Menu
oferta
o nas
prezentacja
wizualizacja
kontakt

Lotnisko Modlin
O nas
 

Przedsiębiorstwo Obsługi Handlu Zagranicznego „Celimpex ” Sp. z o.o. w Warszawie powstało w roku 1993.

Misją Przedsiębiorstwa jest budowanie jego wartości przez wykorzystanie, w porozumieniu z władzami Nowego Dworu Mazowieckiego lokalnych zasobów materialnych i personalnych, położenia i infrastruktury komunikacyjnej, udział w procesach rozwojowych związanych z Międzynarodowym Portem Lotniczym „Warszawa – Modlin”, a przez to tworzenie również realnej i spójnej perspektywy wzajemnego rozwoju Miasta i Przedsiębiorstwa.

Celem strategicznym jest wykształcenie Regionalnego Centrum Logistycznego wspierającego rozwój regionu i wykorzystującego jego potencjał ekonomiczny, infrastrukturalny i położenie.

Kalendarium
W roku 1993 Przedsiębiorstwo uzyskało pozwolenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł na prowadzenie składu celnego i rozpoczęło realną działalność gospodarczą. Rozwijała się ona dynamicznie i szybko osiągnęła w podstawowej lokalizacji maksymalny pułap.
W roku 1995 zakupiono, od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Cybulicach Małych, dotychczas dzierżawioną bazę magazynową o powierzchni 2,39 ha gruntu i około 6200 metrów kwadratowych powierzchni magazynowo – technicznej pod dachem. W latach 1976 – 1991 obiekt ten stanowił Magazyn Centralny Domów Towarowych „Centrum” w Warszawie.
W roku 1995 Przedsiębiorstwo opracowało koncepcje utworzenia Centrum Obsługi Celnej i Logistycznej „CARGOMEX” w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Nowołęcznej 2 i rozpoczęło starania o lokalizację Posterunku Urzędu Celnego oraz bazy magazynowo - biurowo-socjalnej.
W marcu 1996 roku podpisano umowę ze Spółdzielnią Handlową „SCH” w Nowym Dworze Mazowieckim na wynajem z prawem pierwszeństwa zakupu jej bazy magazynowej przy ulicy Nowołęcznej 2.
W sierpniu 1996 roku ukazało się w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł m.in. ustanawiające Posterunek Celny w Nowym Dworze Mazowieckim, aktualnie Oddział Urzędu Celnego w Warszawie..
W grudniu 1996 roku po przeprowadzeniu remontu i modernizacji podstawowego obiektu otwarto Posterunek Celny i zainaugurowano działalność Centrum Obsługi Celnej i Logistycznej „Cargomex” w Nowym Dworze Mazowieckim.
Dynamika rozwoju działalności i zapotrzebowanie ze strony rynku spowodowały konieczność podjęcia dalszych starań o poszerzenie bazy logistycznej. Skierowano je w kierunku niewykorzystanej bazy Przedsiębiorstwa „Hydrobudowa - 1” S.A. w Nowym Dworze Maz., przy ulicy Przemysłowej 4. POHZ „CELIMPEX” sp. z o.o. wygrało przetarg publiczny na nabycie tej nieruchomości i dokonało zakupu w 1997 roku. W ten sposób potencjał logistyczny Przedsiębiorstwa urósł do ponad 25.000 m2 własnych i dzierżawionych powierzchni magazynowych i socjalno-biurowych i ponad 6 ha gruntów przemysłowych.
W latach 1999 - 2003 gospodarczy kryzys krajowy i rosyjski wywarł wpływ na działalność Spółki skutkujący zmniejszeniem wykorzystania potencjału Spółki. Także działalność podstawowa oparta polegająca na prowadzeniu publicznego składu celnego w tym okresie, a zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej systematycznie zmniejszała się. Spowodowało to konieczność ograniczenia działalności do wykorzystania wyłącznie własnego potencjału logistycznego i rezygnacji z dodatkowo wynajmowanych.
W latach 2006 – 2009 sytuacja ekonomiczna Spółki uległa zdecydowanej poprawie. Spółka systematycznie wypracowuje zysk, który oscyluje wokół kwoty około pół miliona złotych różnie, pomimo ograniczonych możliwości działania – choćby przez poważne inwestycje w modernizację zasobów magazynowych.
W roku 2009 dotychczasowy członek Zarządu Dariusz Ziental został powołany przez Zgromadzenie Wspólników na funkcję Prezesa Zarządu Spółki, co wynika z praktycznych względów związanych z reprezentacją Spółki.
W roku 2015 na funkcję Prezesa Zarządu Spółki powołany został Włodzimierz Majewski.